Βασική Φιλοσοφία – Αξίες

Βασική φιλοσοφία της Synepia είναι η ποιότητα, η ταχύτητα και η αξιοπιστία των κατασκευών έχοντας σαν σταθερά τις παρακάτω αξίες:

 

ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ: Η εμπειρία σε τεχνικά έργα σε συνδυασμό με το  εξειδικευμένο προσωπικό της αποτελούν μία αποτελεσματική και ικανή ομάδα που προσφέρει πολύτιμες και εξειδικευμένες υπηρεσίες.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: Κάθε δουλειά αντιμετωπίζεται ως μία νέα πρόκληση ώστε να παραμένει η εταιρεία κυρίαρχη στον τομέα της, με σεβασμό πάντα προς τον πελάτη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δημιουργεί και αναπτύσσει λύσεις σε δύσκολα και απαιτητικά έργα με κύριο μέλημα την εύρυθμη αποπεράτωση των εργασιών εντός χρονοδιαγράμματος.

ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ: Οι πελάτες και οι ανάγκες τους βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της. Γι’ αυτόν τον λόγο η εταιρεία αναπτύσσει μακροχρόνιες συνεργασίες και σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τους εξωτερικούς της συνεργάτες.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ/ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ: Τα στελέχη της εργάζονται συστηματικά και ομαδικά με στόχο τη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ: Τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης των έργων χωρίς εκπτώσεις στο τελικό αποτέλεσμα.

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Όλες οι ενέργειες των στελεχών της SYNEPIA αντανακλούν τις αξίες της.

ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ: Υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών με άριστης ποιότητας υλικά και μέσα.

ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ: Σχολαστική προσήλωση στην τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.

ΕΝΔΕΛΕΧΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: Κανένα έργο ή εργασία δεν παραδίδεται πριν ελεγχθεί λεπτομερώς.