Κατασκευή επαγγελματικού χώρου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Αλλαγή χρήσης με πλήρη καθαίρεση εσωτερικών στοιχείων χώρου και σχεδιασμός νέας διάταξης σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη.