Κατασκευή χώρου γραφείων εντός αποθήκης στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης

  Για την καλύτερη εκμετάλλευση του χώρου, καθώς και για την κάλυψη των αναγκών δημιουργήθηκε κλειστός χώρος γραφείων με πατάρι για την παρουσίαση των δειγμάτων.  Το σύνολο του δαπέδου της αποθήκης επενδύθηκε με πλακίδια, αφήνοντας αρμούς διαστολής βάση μελέτης.