Διαμόρφωση όψης & περιβάλλοντα χώρου στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης

Αποκαταστάθηκαν προβλήματα που υπήρχαν στα εξωτερικά επιχρίσματα και στη συνέχεια άλλαξε η απόχρωση την μονοκατοικίας με πλήρη ελαιοχρωματισμό.  Ακόμα υλοποιήθηκαν προτάσεις διαμόρφωσης  στο περιβάλλοντα χώρο, για την καλύτερη εργονομία αυτού.