Ανακατασκευή διαμερίσματος στην Ανατολική Θεσσαλονίκη

Ανακατασκευή διαμερίσματος στο σύνολο της οικίας.  Σχεδιάστηκε από της αρχή η διαμόρφωση των χώρων, για να καλυφθούν οι ανάγκες του πελάτη.