Ανακατασκευή ιατρικού χώρου στην Ανατολική Θεσσαλονίκη

Αλλαγή χρήσης χώρου και κατασκευή ενός σύγχρονου και απόλυτα λειτουργικού μικροβιολογικού εργαστηρίου.  Για την κατασκευή τηρήθηκαν στο έπακρο οι κανόνες που διέπουν τέτοιου είδους χρήσης χώρων.