Ανακατασκευή διαμερίσματος στην Ανατολική Θεσσαλονίκη

Ανακαίνιση διαμερίσματος, με ολοκληρωτική σχεδίαση ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες μιας τετραμελούς οικογένειας.