Ανακατασκευή διαμερίσματος στη Δυτική Θεσσαλονίκη

Το πρόβλημα που υπήρχε στο συγκεκριμένο διαμέρισμα ήταν τα άναρχα χωρίσματα που κόβανε την λειτουργικότητα του χώρου.  Γι’ αυτό λοιπόν σχεδιάστηκε από την αρχή ο χώρος ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του πελάτη.