Ανακατασκευή διαμερίσματος στη Δυτική Θεσσαλονίκη

Ανακατασκευή διαμερίσματος με αναδιάταξη των εσωτερικών χώρων και τοποθέτηση τζακιού στο καθιστικό. Ακόμα προσοχή δόθηκε στην εκμετάλλευση των νεκρών εσοχών με την δημιουργία αποθηκευτικών χώρων.