Μονώσεις – στεγανοποιήσεις

Οι παράγοντες  για το ποια μέθοδος μόνωσης ταιριάζει καλύτερα σε κάθε περίπτωση είναι αρκετοί, όπως η παλαιότητα της κατοικίας, η υφιστάμενη κατάσταση της υπάρχουσας μόνωσης, το μέγεθος της χρήσης που θα γίνει, καθώς επίσης και η κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής.  Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι σε όποια μέθοδο και αν καταλήξετε (σε συνεργασία με δικό μας τεχνικό) πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στην εφαρμογή και στο σύνολο των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. Η σωστή εφαρμογή και τα υλικά σε μια μόνωση διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο για την  θερμομόνωση και υγρομόνωση  που θέλουμε να επιτύχουμε και τα αποτελέσματα που περιμένουμε από την μόνωση που θα εγκαταστήσουμε.

 

Υπηρεσίες:

Υγρομόνωση & θερμομόνωση δώματος.

Θερμομόνωση όψης κτιρίου (κέλυφος).

Ηχομόνωση δρομικής τοιχοποιίας (εσωτερικά χωρίσματα).