Μηχανολογικές εργασίες ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης

Ένα από τα κρισιμότερα στάδια κατασκευής ή ανακατασκευής ενός κτιρίου είναι η εγκαταστάσεις σωληνώσεων ύδρευσης – αποχέτευσης και θέρμανσης. Σημαντικό για την χάραξη του συνόλου των σωληνώσεων είναι η επαφή με τον πελάτη ώστε να οριστούν εξαρχής οι ανάγκες του στο χώρο, όπως η θέση της κουζίνας, της μπανιέρας, λεκάνης WC κλπ.  Η εταιρεία μας προτείνει, συνυπολογίζοντας την χρήση του χώρου και τις ανάγκες του πελάτη έξυπνες – οικονομικές λύσης και υπολογίζει με ακρίβεια το σύνολο των υλικών που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του συνόλου των εγκαταστάσεων.

 

Υπηρεσίες:

Εγκαταστάσεις ύδρευσης – αποχέτευσης

Εγκαταστάσεις θέρμανσης.

Υπολογισμός μεγέθους θερμαντικών σωμάτων

Πλήρη εγκατάσταση λέβητα αερίου

Πλήρη εγκατάσταση λέβητα πετρελαίου

Πλήρη εγκατάσταση λέβητα pellet -ξύλου

Μηχανολογική μελέτη για εγκατάσταση λέβητα αερίου.