Εγκαταστάσεις αυτοματισμού

Η υλοποίηση του συστήματος δεν απαιτεί ειδικές καλωδιώσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμβατική ηλεκτρική καλωδίωση ή απλό τηλεφωνικό καλώδιο.

Ο φωτισμός μπορεί να ελεγχθεί ανάλογα με τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος χώρου, να αυξομειωθεί η ένταση του με ειδικές συσκευές κλπ. Ο φωτισμός μπορεί να προγραμματιστεί να ανάβει ή να σβήνει σε προκαθορισμένες ώρες και μέρες.

Χειροκίνητος έλεγχος ρολών στο σύνολο των εξωτερικών κουφωμάτων. Δυνατότητα αυτομάτου ελέγχου ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Τα ρολά μπορούν να ελεγχθούν είτε ανεξάρτητα είτε ομαδικά.

Δυνατότητα έλεγχου θερμοκρασίας δωματίων έτσι ώστε η θέρμανση να είναι απενεργοποιημένη όταν το παράθυρο είναι ανοικτό. Επίσης με ειδικούς μηχανισμούς είναι δυνατό το άνοιγμα και κλείσιμο πόρτων και των παραθύρων.

Ακόμη μπορούν να τοποθετηθούν ανιχνευτές καπνού, σειρήνες και μπουτόν αναγγελίας πυρκαγιάς σε διαφορετικούς χώρους του κτιρίου.

 

Υπηρεσίες:

Πλήρως Αυτοματοποιημένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις διαμερισμάτων και επαγγελματικών κτιρίων.

Συνδυαστική διαχείριση φορτίων (μεμονωμένα ή συνολικά)

Δυνατότητα πλήρους προγραμματισμού εγκαταστάσεις.

Ευελιξία σε μελλοντικές ανακατανομές φορτίων.