Ασφαλτοστρώσεις – πλακοστρώσεις

Η ασφαλτόστρωση είναι μια πολυσύνθετη διαδικασία καθώς περιλαμβάνει αρκετά στάδια πριν την τελική επίστρωση όπως είναι η εκσκαφή,  τοποθέτηση αδρανών, διάβρεξη και συμπύκνωση του εδάφους τα οποία είναι κρίσιμα για τη διάρκεια ζωής του τελικού αποτελέσματος.  Η ίδια σοβαρότητα πρέπει να επιδεικνύεται και για τις πλακόστρωτες επιφάνειες, καθώς η λάθος υποδομή του εδάφους μπορεί να προκαλέσει από ρηγματώσεις στις πλάκες μέχρι και καταστροφή της τελικής επιφάνειας με μεγάλες καθιζήσεις (λακκούβες).
Κατά συνέπεια για την αποπεράτωση μιας ασφαλτόστρωσης ή πλακόστρωσης απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των διαφόρων σταδίων των εργασιών.  Επιπλέον να μπορεί να ανταποκριθεί σε ειδικές ανάγκες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια μεγάλων κατασκευαστικών έργων, καθώς και σε απαιτήσεις επικαλύψεων και επισκευών λακκούβες σε ήδη ασφαλτοστρωμένες περιοχές.

 

Υπηρεσίες:

Ασφαλτόστρωση χώρων στάθμευσης

Ασφαλτόστρωση  χώρους υπόστεγων

Τοπικές αποκαταστάσεις – ασφαλτοστρώσεις όπως π.χ. σε είσοδο αίθριου Parking εμπορικού – επαγγελματικού χώρου.

Τοποθέτηση πλακών πεζοδρομίου καθώς και πλακών ΑΜΕΑ.