Αποφράξεις – καθαρισμοί δικτύων

Στους εξωτερικούς χώρους της οικίας σας με την πάροδο του χρόνου συσσωρεύεται νερό το οποίο προέρχεται είτε από έντονες νεροποντές είτε από τα μπαλκόνια των διαμερισμάτων. Ο συσσωρευμένος όγκος νερού βρίσκει διαφυγή από το δίκτυο όμβριων υδάτων ή αλλιώς από τις υδρορροές.

Εάν πραγματοποιείτε προληπτικά καθαρισμό του δικτύου ομβρίων μαζί με το δίκτυο αποχέτευσης μειώνετε στο ελάχιστο την πιθανότητα να εμφανίστε προβλήματα φραγμένων υδρορροών.

Με την πάροδο του χρόνου το δίκτυο αυτό γεμίζει με παρατημένα αντικείμενα με αποτέλεσμα να εμποδίζεται πλέον η διαφυγή του νερού εκτός της οικίας σας. Κάτι τέτοιο έχει σαν αποτέλεσμα σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων το νερό να μαζεύεται και αφού δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να απομακρυνθεί να εισέρχεται εντός της οικίας σας δημιουργώντας πολλές καταστροφές στην περιουσία σας.

 

Υπηρεσίες:

Αποφράξεις και καθαρισμός σωληνώσεων ύδρευσης & αποχέτευσης.

Έλεγχος σωληνώσεων με κάμερα.

Αποφράξεις οχετών – υδρορροών.