Αναδιατάξεις – διαμορφώσεις εσωτερικών χώρων

Η εσωτερική διαμόρφωση των χώρων που ζούμε σε καθημερινή βάση έχει μεγάλη επιρροή στην ποιότητα της καθημερινότητας μας. Για τους χώρους στους οποίους διαμένουμε ή εργαζόμαστε, θα πρέπει πέρα από τη λειτουργικότητα τους να είναι εξασφαλισμένη και η ευχάριστη διαμονή σε αυτούς. Αυτό ισχύει προφανώς για κάθε είδος χώρου, ιδιαίτερα όμως για τους επαγγελματικούς χώρους, όπου η εσωτερική διαμόρφωση μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά τη λειτουργία και το αποτέλεσμα της εργασίας που λαμβάνει χώρα στον αντίστοιχο χώρο.

Γνωρίζοντας καλά την αλληλεπίδραση της ποιότητας του χώρου με την ανθρώπινη συμπεριφορά αναπτύσσουμε προτάσεις που εξασφαλίζουν την ευχάριστη χρήση του, αλλά και την επιτυχή εκμετάλλευση του.

 

Υπηρεσίες:

Τρισδιάστατη διαμόρφωση εσωτερικών χώρων.

Ανάπτυξη γενικής ιδέας με δείγματα υλικών.

Λεπτομερή μελέτη εσωτερικού χώρου (διαστασιολόγηση)

Λεπτομερής σχεδιασμός αναδιάταξης εγκαταστάσεων χώρου

Μελέτη φωτισμού χώρου