Τομείς

Κύριοι τομείς δραστηριότητας της synepia αποτελούν οι ανακατασκευές, επισκευές και συντηρήσεις στο κατασκευαστικό τομέα με εξειδίκευση τα τελευταία χρόνια στις υπεραγορές τροφίμων και το λιανικό εμπόριο.