Η Εταιρεία
Έδρα - Περιγραφή
Βασική Φιλοσοφία - Αξίες
Τομείς Δραστηριότητας - Τεχνογνωσία
Φωτογραφικό Αρχείο
Πελατολόγιο
Στόλος Αυτοκινήτων
Συχνές Ερωτήσεις
Επικοινωνία

Μονώσεις - Στεγανοποιήσεις


Μονώσεις - Στεγανοποιήσεις

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ

Στάδια υγρομόνωσης ταράτσας/δώματος

 Διαμόρφωση κλίσεων δώματος

  Η προστασία των δωμάτων επιτυγχάνεται με τη διαμόρφωση των σωστών κλίσεων απορροής υδάτων τουλάχιστον 2%. Χωρίς αυτές, ο παγετός και τα άλατα στα σημεία που λιμνάζει νερό, καταστρέφουν ταχύτατα τη στεγανοποίηση.

   Για τη διαμόρφωση των κλίσεων στα δώματα χρησιμοποιούνται υλικά με καλές θερμομονωτικές ιδιότητες και μικρό ειδικό βάρος. Η διάστρωση των υλικών αυτών γίνεται στο υπόστρωμα του δώματος ή μεταξύ της κύριας θερμομονωτικής στρώσης και της υγρομονωτικής στρώσης.

 

 

Στεγανοποίηση με ασφαλτόπανο

  Στην υπάρχουσα πλάκα αν διαπιστωθούν αστοχίες, ρωγμές ή χαλαρά τμήματα θα πρέπει πρωτίστως να επισκευαστούν. Στη συνέχεια γίνεται χρήση ειδικού ασταριού για την σωστή πρόσφυση του ασφαλτόπανου επί του δώματος αστάρωμα. Κατόπιν εφαρμόζεται η στρώση ασφαλτόπανου με αλληλοεπικάλυψη και θερμοσυγκόλληση του σε πλάτος 10 cm. Οι μεμβράνες απλώνονται από τα αριστερά προς τα δεξιά, από κάτω προς τα πάνω και βέβαια παράλληλα με τον κορφιά.

  Στα τελειώματα των οριζόντιων επιφανειών του δώματος, το ασφαλτόπανο ανασηκώνεται εφαπτόμενο επί του στηθαίου και της στέψης αυτού. Στη συνέχεια στερεώνεται μηχανικά με ειδικό τεμάχιο από γαλβανισμένη λαμαρίνα και σφραγίζεται με στεγανωτική μαστίχη. 

Διεύθυνση: Γ. Μυστακίδη 37 Τ.Κ. 54250 Χαριλάου Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 320.683 / 2310 309.957
Fax: 2310 320.661 / 2310 309.872

:: Η Εταιρεία :: Έδρα - Περιγραφή :: Βασική Φιλοσοφία - Αξίες :: Τομείς Δραστηριότητας - Τεχνογνωσία :: Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις :: Μηχανολογικές Εργασίες 'Υδρευσης, Αποχέτευσης :: Εγκαταστάσεις Αυτοματισμού :: Εργονομία - Στήσιμο Καταστημάτων :: Αναδιατάξεις - Διαμορφώσεις εσωτερικών χώρων :: Ψευδοροφές Γυψοσανίδας - Ορυκτής Ίνας :: Επενδύσεις Γυψοσανίδας και Ξύλου :: Συνθετικά και Υπερυψωμένα Δάπεδα :: Θερμομόνωση - Ηχομόνωση :: Ελαιοχρωματισμοί - Ταπετσαρίες :: Θερμομόνωση Κελύφους :: Μονώσεις - Στεγανοποιήσεις :: Ασφαλτοστρώσεις - Πλακοστρώσεις :: Μεταλλικές Κατασκευές - Στέγαστρα :: Αποφράξεις - Καθαρισμοί Δικτύων :: Διαμορφώσεις Περιβάλλοντα Χώρου :: Ερωτήσεις τεχνικού περιεχομένου :: Φωτογραφικό Αρχείο :: Επαγγελματικοί χώροι :: Εξωτερικοί χώροι :: Τρισδιάστατες αποτυπώσεις (3D) :: Έργα στο Εξωτερικό :: Πελατολόγιο :: Στόλος Αυτοκινήτων :: Συχνές Ερωτήσεις :: Επικοινωνία ::


Login  Υπενθύμιση κωδικού 

active³ 4.7 · © 2000 - 2007 IPS Ltd · Όροι χρήσης